Για την πλοήγηση


Βρογχικό Άσθμα


Τι είναι το άσθμα

Σημαντικά Σημεία

Πηγή: J. Christian Virchow - Rostock, Germany

Ανοσοθεραπεία με αλλεργιογόνα στο άσθμα

Σημαντικά Σημεία

Πηγή: Moises Calderon - Imperial College London, UK & Victoria Cardona - Hospital Vall d’Hebron Barcelona, Spain

Έλεγχος Καπνίσματος και Άσθμα

Σημαντικά Σημεία

Πηγή: Neil C. Thomson - University of Glasgow UK

 

Περιβαλλοντικοί Παράγοντες Κινδύνου στο Άσθμα

Σημαντικά Σημεία

Πηγή: Isabella Annesi – Maesano – National Institute of Health and Medical Research Paris, France